Góra strony mapa serwisu wyjście
JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM:
KONSEKWENCJE I REAKCJE

Osobą pokrzywdzoną przestępstwem jest każdy, kto doznał fizycznej lub emocjonalnej krzywdy albo straty finansowej będącej bezpośrednim wynikiem przestępstwa. Członkowie rodzin i przyjaciele poszkodowanych również są uznawani za pokrzywdzonych przestępstwem.

Doświadczenie przestępstwa może nieść ze sobą serię negatywnych konsekwencji:
uszkodzenia ciała lub inne problemy fizyczne, reakcje psychologiczne, straty finansowe, problemy rodzinne, społeczne lub związane
z pracą.

Intensywność wpływu przestępstwa lub sposobu, w jaki się on przejawia, różni się w zależności od osoby. Może to być uzależnione od wielu różnych czynników, takich jak rodzaj przestępstwa i okoliczności w jakich miało miejsce, relacje ze sprawcą, rodzinna i społeczna sytuacja osoby pokrzywdzonej oraz charakterystyka jej/jego osobowości.

Niektóre poszkodowane osoby samodzielnie radzą sobie z wpływem wiktymizacji (procesem stawania się ofiarą, przekonanie na swój temat, że jest się ofiarą), inni potrzebują wsparcia.

Tutaj możesz znaleźć krótki opis konsekwencji przestępstwa, jak również emocjonalne i behawioralne reakcje najczęściej spotykane u osób poszkodowanych przestępstwem.