Góra strony mapa serwisu wyjście
 
 
Osoba pokrzywdzona przestępstwem
 
     
 

Każdy może w ciągu swojego życia zostać pokrzywdzony przestępstwem, niezależnie od płci, wieku, wyznania, statusu społecznego, wykształcenia, itp.
Nie myśl, że to przydarza się tylko innym osobom.

Osoba pokrzywdzona przestępstwem to ktoś, kto zgodnie z przepisami prawa, doświadczył ataku na swoje życie, naruszenia fizycznej lub psychicznej integralności, cierpienia emocjonalnego lub straty materialnej.
Osobami pokrzywdzonymi przestępstwem są również bliscy krewni  oraz bezpośrednio odpowiedzialni za pokrzywdzonego (np rodzice).
Większość działań uważanych za przestępstwa zostały opisane w kodeksie karnym.

Jeśli byłeś/aś lub jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, zgłoś ten fakt odpowiednim władzom (na Policji lub w Prokuraturze).

Bardzo ważna jest świadomość praw, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
W postępowaniu karnym osoba pokrzywdzona przestępstwem jest prawie zawsze zobowiązana do uczestniczenia w procesie w charakterze świadka, ponieważ jej bezpośrednia wiedza na temat tego, co się wydarzyło jest bardzo istotna przy dochodzeniu prawdy.
Osoba pokrzywdzona przestępstwem ma prawo do czynnego udziału
w postępowaniu sądowym –wtedy występuje w roli oskarżyciela posiłkowego.

Osoby pokrzywdzone mają prawo do pomocy ze strony wielu slużb, zarówno odpwowiedzialnych za zapewnienie Ci bezpieczeństwa (np Policja lub prokuratura), jak i tych, które świadczą pomoc psychologiczną, prawną, materialną .
Pamiętaj, że masz prawo do traktowania Cię i Twoich bliskich ze strony służb z szacunkiem i w sposób, który nie narazi Cię na dodatkowe cierpienie .