Góra strony mapa serwisu wyjście
 
 
Oskarżony
 
     
 

W Polsce postępowanie karne, czyli to postępowanie, którego celem jest wykrycie, osądzenie i ukaranie sprawcy przestępstwa, dzieli się na dwa etapy:

  • na etapie przygotowawczym (prowadzonym przez Policję i prokuraturę) sprawca, przeciwko któremu wyda się postanowienie o przedsatwieniu zarzutów,  będzie nazywany podejrzanym
  • na teapie postępowania sądowego,  sprawca przeciwko któremu wniesiono akt oskarżenia, nazywany jest oskarżonym
  • po wydaniu wyroku skazującego w posępowaniu sądowym sprawcę nazywamy skazanym

Uwaga: powyższe zasady nie dotyczą postępowań w sprawach, gdzie sprawca jest nieletni.