Góra strony mapa serwisu wyjście
Ogólnopolski związek pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem subvenia victima
 
OZPOPP Subvenia Victima to powstały w 2011 roku związek 14 organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zadaniem Związku nie jest świadczenie pomocy pojedynczym osobom, ale dbanie o podnoszenie standardów pomocy świadczonej przez organizacje członkowskie, współpracę z innymi organizacjami pomocowymi zarówno krajowymi, jak
i zagranicznymi, organizowanie przedsięwzięć służących osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Takim przedsięwzięciem jest na przykład niniejsza broszura oraz strona INFOVICTIMS II.

Subvenia Victima może pomóc Ci skontaktować się z krajową lub zagraniczną organizacją pomocową.

Nasz adres: biuro Subvenia Victima, ul. Energetyków 10, 70- 656 Szczecin,
Tel. 91 4 330 339
E –mail: contactus@subvenia.pl