TOP SITE MAP EXIT
Trauma
 

Victims of crime reveal a wide range of psychological reactions. But also physical and financial consequences of crime are known and noticeable. Traumatic sensations and their consequences are less known and understood since they are more difficult to spot.
People who suffer psychological damage caused by an incident, e.g. crime, frequently describe such a situation by saying: ‘Nothing is like before’.

When your physical and psychological integrity has been attacked or threatened, an incident can be a source of trauma. When exposed to an unpredictable situation you may feel desperate and helpless, and this feeling of helplessness may last for long and influence your understanding of the world and yourself.

Frequently, victims lose trust towards others permanently.
Some victims may become suspicious towards other people which can lead to complete alienation from family, friends and society.

Some victims of crime suffer psycho-somatic sensations, i.e. physical reactions to stress. Specific factors, for instance noise, can remind them of a crime and generate physical reactions, such as palpitation or excessive blood pressure. This may lead to a number of diseases, e.g. chronic hard disorders.

Another characteristic symptom in victims of crime is chronic/lasting pessimistic vision of the future.
This results in passive behaviour, reduced self-esteem during everyday tasks and duties.

 
     
 
 
Fazy reakcji na  stres

Traumatyczne wydarzenie początkowo powoduje reakcję szoku, niepokoju, dezorientację, smutek, niezdolność przyjmowania ważnych informacji, wyrażania gniewu, drętwienie. Takie objawy mogą utrzymywać się od jednej godziny do kilku dni.

Kolejny etap obejmuje objawy, które trwają od dwóch do czterech tygodni. Są to ostre reakcje stresowe spowodowane przez zdarzenie: silne uczucia rozpaczy, depresji, bezradności i braku nadziei na  przyszłość. Niektóre osoby pokrzywdzone doświadczają poczucia winy lub paradoksalnie, gwałtownych i / lub oskarżycielskich wybuchów gniewu wobec potencjalnych sprawców.

fazie ożywienia, osoby zaczynają wracać do równowagi. Jednakże nierzadko zdarza się, że traumatyczne wydarzenie może być ponownie przypominane i w dalszym ciągu będzie miało wpływ na  sposób widzenia zdarzenia kryzysowego, siebie i  świata.

 
     
     
 
PTSD – zespół stresu pourazowego

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaburzenia stresu pourazowego (PTSD – posttraumatic stress disorder)definiowane są jako „stresujące wydarzenie lub sytuację (oddziałujące krótko- albo długotrwale) o  cechach wyjątkowo zagrażających lub katastroficznych, które mogłyby spowodować przenikliwie odczuwane cierpienie u  niemal każdego” (PTSD wg międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10).

Typowe objawy zespołu stresu pourazowego to: ponowne przypominanie sobie traumatycznego zdarzenia, unikanie sytuacji lub miejsc, które przypominają sytuację stresową. u  osób pokrzywdzonych przestępstwem mogą występowaćtrudności w  zasypianiu lub podtrzymaniu snu, drażliwość lub wybuchy gniewu, trudność w koncentracji, nadmierna czujność.