• KTO MOŻE CI POMÓC?

  • NIEKTÓRE REAKCJE PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z DOŚWIADCZENIEM PRZESTĘPSTWA

  • GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

  • JAKIE POKRZYWDZONY MA PRAWA W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM?

  • CO TO JEST I NA CZYM POLEGA POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE?

  • APELACJA DWUINSTANCYJNOŚĆ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM KARNYM

KAŻDY W CIĄGU SWOJEGO ŻYCIA MOŻE ZOSTAĆ POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM

Przestępstwo może nieść konsekwencje fizyczne, psychologiczne, społeczne i gospodarcze. Ponadto naturalne jest, że udział w postępowaniu karnym rodzi wiele pytań i sprawia, że czujemy się niespokojni i pełni obaw.

Jeśli doświadczyłeś przestępstwa lub znasz kogoś, kto został pokrzywdzony przestępstwem, strona www.infovictims.pl może Ci pomóc.

Znajdziesz tu informacje dotyczące tego, jak sobie radzić z psychicznymi następstwami przestępstwa, dlaczego warto korzystać z pomocy profesjonalistów, gdzie szukać pomocy, jakie są prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak wyglądają najważniejsze etapy w procedurze prawnej oraz praktyczne rady dotyczące między innymi tego, jak przygotować się do sprawy w sądzie.

Zastrzeżenie:

Niektóre informacje zostały celowo uproszczone tak, aby ułatwić ich zrozumienie. Uproszczenia nie wpływają na dokładność i poprawności zamieszczonych informacji. 

Biorąc pod uwagę aktualne przepisy i ich zmiany, różne praktyki prawne oraz fakt, że każdy przypadek jest indywidualny, zaleca się uzupełnienie informacji zawartych w tej broszurze przez skorzystanie z porady prawnej.

Treści zamieszczone na stronach internetowych zostały opracowane przez Ogólnopolski Związek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Subvenia Victimaw ramach projektu INFOVICTMS II, wspieranego przez APAV oraz współfinansowanego z Programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna. Sprawiedliwości. Zawarte treści odzwierciedlają punkt widzenia OZPOPP SubveniaVictima, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w tej broszurze.

WIRTUALNE MIASTO

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście