ASYSTENT OSOBY POKRZYWDZONEJ PRZESTĘPSTWEM


Ważną rolę w pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem odgrywa asystent osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Osoba taka jest z Tobą w sytuacjach związanych z udziałem w procedurach prawnych, które wydawać Ci się mogą trudne, czyli na przykład może Cię bezpośrednio i praktycznie wspierać przed, w trakcie oraz po rozprawie w sądzie.

Pamiętaj, dla większości ludzi pobyt w sądzie jest stresujący. Dlatego też korzystanie z pomocy asystenta nie jest oznaką slabości.

Asystent osoby pokrzywdzonej przestępstwem na początku przygotowuje Cię do rozprawy sądowej.
W tym czasie porozmawiać możecie o Twoich obawach, o tym co może się wydarzyć, jak będzie wyglądała rozprawa, co możesz zrobić i jakie masz prawa.

Być może nigdy nie byłeś w sądzie, nie składałeś zeznań i jest to dla Ciebie zupełnie nowa sytuacja. Ważne jest zatem, abyś porozmawiał o tym wcześniej z asystentem.

Następnie asystent – w zależności od możliwości - towarzyszy Ci w sądzie. Jeżeli jest to możliwe będzie z Tobą na sali rozpraw ( większość rozpraw jest jawnych,
i asystent może uczestniczyć na tzw. publiczności), bądź poczeka na Ciebie na korytarzu sądu. Ważne, żenie będziesz wówczas sam, zarówno przed rozprawą, jak i po jej zakończeniu.
Po rozprawie możecie wspólnie omówić to, co zadziało się podczas rozprawy oraz porozmawiać o Twoich emocjach, samopoczuciu.
Ważne jest, abyś powiedział asystentowi o swoich uczuciach i związanych z nimi potrzebach.

Asystent osoby pokrzywdzonej przestępstwem odgrywa również ważną rolę  w przypadku kiedy pokrzywdzonym jest dziecko Kilka dni przed planowanym przesłuchaniem dziecko powinno zostać przygotowane do tego zadania.
Ktoś (może być rodzic lub profesjonalista zajmujący się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem) powinien dziecku powiedzieć na czym polega rola małoletniego świadka, jakie są prawa oraz obowiązki dziecka związane
z przesłuchaniem (np prawo do odmowy składnia zezań, gdy podejzranym jest osoba bliska dziecku, obowiązek mówienia prawdy, prawo do mówienia: „nie wiem”, „nie mapiętam”, i inne).
Asystent może również towarzyszyć dziecku i jego opiekunom przed przesłuchaniem oraz  zaraz po jego zakończeniu.

Pomoc asystenta osoby pokrzywdzonej przestępstwem powinieneś znajdzieźć w organizacjach świadczących pomoc pokrzywdzonym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście