ŁAWNIK


Instytucja ławnika stanowi istotny element polskiego Wymiaru Sprawiedliwości . Jego głos w orzekaniu w danej sprawie może przesądzić o wyniku postępowania. Ławnicy zasiadają w składzie sądu I instancji w sądach rejonowych i okręgowych , którym przewodniczy sędzia zawodowy. Ich udział w orzekaniu wiążę się z konkretnymi rodzajami spraw.

I tak w sprawach karnych zasiadają oni , jako członkowie składów sędziowskich:

  • w postępowaniach o zbrodnię : dwóch ławników i jeden sędzia zawodowy
  • w sprawach zagrożonych karą dożywotniego pozbawienia wolności: trzech ławników i dwóch sędziów zawodowych

Ławnik , jako członek składu sądu podobnie , jak sędzia zawodowy podczas rozprawy zasiada za stołem sędziowskim ubrany w togę, ma prawo zadawania pytań , jego głos w orzekaniu sądu jest na równi z głosem sędziego zawodowego.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście