KTO MOŻE CI POMÓC?


W Polsce jest wiele miejsc, w których osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać pomoc. Jeżeli jesteś osobą, która doświadczyła przestępstwa albo wśród Twoich bliskich jest ktoś taki – nie wahaj się przed kontaktem zmiejscem, gdzie każda osoba poszkodowana może uzyskać wsparcie.

Poniżej przedstawiamy listę instytucji i miejsc, w których osoba pokrzywdzona przestępstwem ma prawo do bezpłatnej pomocy.


Fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej
Ogólnopolski związek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem subvenia victima
Aplikacja „pomocnik”
Centra interwencji kryzysowej
Jednostki pomocy społecznej
Organizacje pozarządowe

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście