PEŁNOMOCNIK POKRZYWDZONEGO


Mając status osoby pokrzywdzonej, w trakcie rozprawy i przygotowań do niej masz prawo skorzystać z pomocy pełnomocnika.
Pełnomocnikiem jest osoba, do której zadań należy reprezentowanie Cię przed sądem, Policją i prokuratorem oraz pomoc w dokonywanych przez Ciebie czynnościach. Pełnomocnik działa w Twoim imieniu i wszystko, co robi, ma dla Ciebie takie same skutki, jakbyś działał osobiście.
Funkcję pełnomocnika pełni adwokat, albo radca prawny a więc osoba odpowiednio wykwalifikowana i posiadająca doświadczenie w tym, co robi.
Adwokata od Radcy Prawnego odróżnisz po kolorze togi, a dokładniej po kolorze żabotu (żabot jest to ozdoba z udrapowanego materiału, mocowana pod szyją na przedzie togi). Adwokat będzie ubrany w czarną togę, a jego żabot będzie miał kolor zielony. Radca Prawny również będzie ubrany w togę koloru czarnego, ale jego żabot będzie miał już kolor niebieski. W obecnym stanie prawnym uprawnienia Adwokata i Radcy Prawnego są takie same.
Jeżeli nie stać się na pełnomocnika możesz złożyć wniosek, aby Sąd wyznaczył Ci pełnomocnika z urzędu.

 Aby Sąd mógł to uczynić musisz spełnić dwie przesłanki tj. nie możesz posiadać pełnomocnika z wyboru oraz musisz wykazać, że nie posiadasz środków finansowych koniecznych na pokrycie wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru, względnie wykazać, iż jego uiszczenie będzie wiązało się z niekorzystnymi skutkami dla Ciebie i rodziny.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście