PRAWO DO BYCIA WYSŁUCHANYM


Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem pamiętaj, że masz prawo poinformować o tym fakcie organy ścigania. Zostaniesz wówczas wysłuchany przez funkcjonariuszy policji lub prokuratora
i będziesz mógł opowiedzieć o tym zdarzeniu, jego okolicznościach i sprawcy jeżeli jest Ci znany. Masz również prawo do uzyskania odpowiedniej pomocy ze strony tych organów, a także
do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej, jeżeli będzie to konieczne.

Jeżeli policja lub prokurator zadecydują o wszczęciu postępowaniaprzygotowawczego (dochodzenia lub
w przypadku poważniejszych przestępstw śledztwa) w celu złapania sprawcy przestępstwa, możesz zostać przesłuchany ponownie przez policję lub prokuratora jeżeli będą potrzebowali dopytać Ciebie
o jakieś okoliczności zdarzenia. Będziesz miał także możliwość powiedzieć na spokojnie o tym co się wydarzyło, i jeżeliwcześniej zapomniałeś o jakichś szczegółach to będziesz mógł teraz uzupełnić swoje zeznania i o wszystkim opowiedzieć.
Kiedyw wyniku prowadzonych przez policję lub prokuratora działań sprawca przestępstwa został złapany i a następnie oskarżony, zostaniesz wezwany do sądu w celu odpowiedzi na pytania sądu, prokuratora a także obrońców.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem o charakterze seksualnym, nie wstydź się poinformować o tym organy ścigania. Będziesz pytany tylko o najważniejsze informacje takie jak data i miejsce zdarzenia, sprawca przestępstwa, ewentualni świadkowie, bez potrzeby szczegółowego relacjonowania przebiegu tego zdarzenia. Jeżeli zajdzie potrzeba abyś został następnie przesłuchany jako świadek, nastąpi to na specjalnie wyznaczonym do tego posiedzeniu które będzie przeprowadzone przez sąd, bez obecności sprawcy tego zdarzenia.Nie będziesz musiał występować na ewentualnej rozprawie. Zostanie wtedy jedynie odtworzony zapis dźwiękowy Twojego wcześniejszego przesłuchania przed sądem.

Osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem z użyciem przemocy, pozbawienia wolności, handlu ludźmi, znęcania lub groźby czy też np. utrwalenia nagiego wizerunku bez zgody tej osoby a w chwili tego zdarzenia nie miały ukończonych 15 lat są objęte szczególna ochroną – przesłuchanie odbywa się co do zasady tylko jeden razi jest przeprowadzane przez sąd z udziałem psychologa w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu – w ramach tzw. „niebieskiego pokoju”.Obecność sprawcy na tym przesłuchaniu jest zabroniona. Podobne warunki postępowania mogą zostać także zastosowane w przypadku niepełnoletnich pokrzywdzonych, które jednak ukończyły już 15 lat, jeżeli jest to konieczne z uwagi na ich stan psychiczny.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście