PRAWO DO POMOCY PRAWNEJ


Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest równy dla wszystkich, bez względu na wyznanie, pochodzenie, wykształcenie czy też majętność.  Każdy ma również prawo do uzyskania fachowej pomocy prawnej ze strony adwokata lub radcy prawnego.

Jeżeli jesteś pokrzywdzony przestępstwem i występujesz w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego masz prawo do ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Będzie on dbał o Twoje interesy w tym postępowaniu, może Cię także reprezentować jeżeli zdecydujesz się działać w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy (czyli jako dodatkowy oskarżyciel obok oskarżyciela publicznego – prokuratora).

W postępowaniu przygotowawczym (czyli dochodzeniu lub śledztwie) może Ci zostać wyznaczony pełnomocnik z urzędu, jeżeli nie stać Cię na poniesienie kosztów wynagrodzenia dla pełnomocnika.
W tym celu będziesz musiał wykazać, że nie jesteś w stanie pokryć kosztów wynagrodzenia dla pełnomocnika bez niekorzystnych skutków finansowych dla siebie lub swojej rodziny. Koszty wynagrodzenia dla adwokata lub radcy prawnego pokrywa wówczas Skarb Państwa.

Jeżeli z kolei sprawa jest już na etapie postępowania sądowego a nie masz pełnomocnika z wyboru, to sąd na twój wniosek wyznaczy
Ci pełnomocnika z urzędu. Musisz wiedzieć, że wówczas nie ma już żadnych wymogów od których zależałoby wyznaczenie
Ci pełnomocnika, jak w przypadku postępowania przygotowawczego.

Pełnomocnik może też być wyznaczony do konkretnej czynności procesowej – np. do sporządzenia apelacji od wyroku sądu I instancji.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście