PRAWO DO ZWROTU UTRACONEGO ZAROBKU I KOSZTÓW PODRÓŻY ŚWIADKA


Jeżeli jesteś pokrzywdzony przestępstwem i występujesz w postępowaniu jako świadek masz prawo do zwrotu kosztów podróży z Twojego miejsca zamieszkania do miejsca gdzie zostałeś wezwany przez sąd czy organy ścigania w celu dokonania czynności procesowych jak również do zwrotu poniesionych kosztów noclegu oraz utrzymania w tym miejscu, jeżeli było to konieczne (np. ze względu na dużą odległość która dzieli Twoje miejsce zamieszkania od miejsca prowadzenia czynności, czy też późną porę przeprowadzania tej czynności, uniemożliwiająca Ci powrót tego samego dnia do miejsca zamieszkania).

Przysługuje Ci również prawo do otrzymania zwrotu utraconych zarobków, jeżeli z uwagi na prowadzone czynności przed sądem czy organami ścigania nie mogłeś się stawić w swojej pracy. W celu otrzymania zwrotu utraconego zarobku lub kosztów podróży musisz udać się do organu który wezwał Cię na przeprowadzane czynności i wypełnić stosowne wnioski, w których wskażesz również nr rachunku bankowego, na który zostaną wpłacone pieniądze.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście