PRAWO DO ZWROTU WŁASNOŚCI


Musisz wiedzieć, żeorgany ścigania mogą zatrzymać przedmioty do Ciebie należące dla celów postępowania dowodowego,jeżeli przedmioty te mogą pomóc w ustaleniu sprawcy czy też przebiegu zdarzenia.

Mogą to być zarówno przedmioty osobistego użytku, jak również jakieś nośniki danych, dokumenty czy też np. odzież.

Masz prawo do odzyskania tych przedmiotów jak tylko przestana być potrzebne dla celów toczącego się postępowania karnego. Jeżeli jednak przedmioty te zostaną uznane za dowody rzeczowe w  sprawie na etapie sądowym, to właśnie sąd będzie decydował o ich statusie i ewentualnym zwrocie.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście