SĘDZIA


Sędzia jest to funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości
i bezstronności.
Sędziego na sali rozpraw rozpoznasz po kolorze togi, a dokładniej po kolorze żabotu (żabot jest to ozdoba z udrapowanego materiału, mocowana pod szyją
na przedzie togi). Sędzia będzie ubrany w czarną togę, a jego żabot będzie miał kolor fioletowy. Należy dodać, iż sędzia, który jest przewodniczącym będzie miał na sobie łańcuch z wizerunkiem orła.
W czasie wejścia sądu na salę rozpraw musisz pa miętać o tym, żeby wstać.
W ten sam sposób zachowasz się, gdy będziesz przemawiać do sądu, jak i gdy sąd będzie zwracał się do Ciebie. Podobnie będzie przy ogłaszaniu wyroku, odbieraniu przez sąd przyrzeczenia oraz w czasie opuszczania sali przez sąd. Sąd może zezwolić Ci jednak na pozostawanie w pozycji siedzącej, jeżeli przemawiają za tym względy zdrowotne.
Zwracając się do sądu używaj zwrotu „Wysoki Sądzie”, „proszę Wysokiego Sądu”.

Pamiętaj o zachowaniu należytej powagi. Zadbaj o odpowiedni strój. Przed wejściem na salę rozpraw wyłącz telefon komórkowy. Nie używaj obraźliwych słów, przekleństw, nie podnoś głosu, itp.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście