TŁUMACZ


W procedurze karnej przed polskim sądem, językiem urzędowym jest język polski. Jeśli w procesie uczestniczy osoba, która nie włada językiem polskim, a zachodzi potrzeba jej przesłuchania należy wezwać tłumacza.

Kryterium przesądzającym o obowiązku wezwania tłumacza jest jedynie stopień znajomości języka takiej osoby. Obowiązek ustanowienia tłumacza jest niezależny od tego, w jakim charakterze osoba ma być przesłuchana. Nie ma znaczenia, czy chodzi o oskarżonego czy świadka. Należy również wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przełożenia na język polski pisma sporządzonego w języku obcym lub odwrotnie albo zapoznania strony z treścią przeprowadzanego dowodu.

Tłumacz jest pomocnikiem sądu, prokuratora, dzięki któremu organ ten może porozumiewać się&nbs z zesłuchiwaną lub zapoznać się z treścią pisma.

Tłumacz musi posiadać umiejętność tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Na przykład świadkiem w procesie jest osoba, która nie zna języka polskiego. Wtedy powołuje się tłumacza, który przekłada na j. polski co świadek zeznaje oraz tłumaczy na język jakim włada świadek wszelkie pytania.

Należy także wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania osoby głuchej lub niemej, a nie wystarczy porozumienie się z nią za pomocą pisma. Ważny podkreślenia jest fakt, iż taki świadek nie ponosi żadnych kosztów w związku z udziałem tłumacza.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście