Wina


Typowe dla osób poszkodowanych przestępstwem jest poczucie winy za to, co się stało. „Dlaczego to spotkało właśnie mnie?” to pytanie, które wielu ludzi sobie zadaje starając się znaleźć sposób na wyjaśnienie przestępstwa. Pokrzywdzeni często kwestionują swoje postępowanie, żeby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. Mogą na przykład myśleć:

  • „Gdybym tylko tego nie zrobił/a…”,
  • „Gdybym tylko zrobił to, zamiast…”,
  • „Powinienem był…”

Ważne, aby pamiętać, że osoby pokrzywdzone nigdy nie są winne temu, że zostały pokrzywdzone przestępstwem. Jedynym odpowiedzialnym za przestępstwo jest sprawca.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście