JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE

Osobą pokrzywdzoną przestępstwem jest każdy, kto doznał fizycznej lub emocjonalnej krzywdy albo straty finansowej będącej bezpośrednim wynikiem przestępstwa. Członkowie rodzin i przyjaciele poszkodowanych również są uznawani za pokrzywdzonych przestępstwem.

Doświadczenie przestępstwa może nieść ze sobą serię negatywnych konsekwencji:
uszkodzenia ciała lub inne problemy fizyczne, reakcje psychologiczne, straty finansowe, problemy rodzinne, społeczne lub związane
z pracą.

Intensywność wpływu przestępstwa lub sposobu, w jaki się on przejawia, różni się w zależności od osoby. Może to być uzależnione od wielu różnych czynników, takich jak rodzaj przestępstwa i okoliczności w jakich miało miejsce, relacje ze sprawcą, rodzinna i społeczna sytuacja osoby pokrzywdzonej oraz charakterystyka jej/jego osobowości.

Niektóre poszkodowane osoby samodzielnie radzą sobie z wpływem wiktymizacji (procesem stawania się ofiarą, przekonanie na swój temat, że jest się ofiarą), inni potrzebują wsparcia.

Tutaj możesz znaleźć krótki opis konsekwencji przestępstwa, jak również emocjonalne i behawioralne reakcje najczęściej spotykane u osób poszkodowanych przestępstwem.

NIEKTÓRE REAKCJE PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z DOŚWIADCZENIEM PRZESTĘPSTWA

Mogą pojawić się emocje i myśli, z którymi trudno sobie poradzić. Nawet jeśli te emocje są naturalne, może pojawić się uczucie bezradności i utraty kontroli, i to może budzić lęk. Ważne jest aby pamiętać, że w większości przypadków te uczucia zostaną przezwyciężone i z biegiem czasu odzyskasz poczucie kontroli nad swoim życiem. Możesz identyfikować się z wieloma albo z żadnym z opisanych tu reakcji. Ważne jest żeby zrozumieć, że nie ma z góry narzuconych sposobów na to, co możesz czuć i jak reagować. Kiedy jesteśmy ofiarami przestępstwa, może to na nas wpływać w różny sposób. Wszyscy mamy swoje własne strategie radzenia sobie z trudnościami w naszym życiu. Normalnie te strategie działają całkiem dobrze i pomagają w różnych okolicznościach. Jednak jako ofiary przestępstwa znajdujemy się w sytuacji w której reagujemy inaczej i strategie, których zazwyczaj używamy mogą nie wystarczać. Często czujemy, że nasza osobista integralność została naruszona a my jesteśmy w fazie szoku. Poza tym możemy doświadczyć problemów takich jak zaburzenia snu, depresja, niepokój i poczucie winy. Możemy czuć się winni nawet jeśli wiemy, że nie ponosimy winy za to co się stało. To właśnie ta sytuacja, kiedy nie zgadzamy się i nie rozumiemy naszych reakcji jest dość uciążliwa dla większości ludzi. To co w rzeczywistości jest całkowicie normalną reakcją na nienormalną sytuację sprawia, że czujemy się jakbyśmy stracili całą kontrolę. Wtedy też świat może się wydawać bardzo niebezpiecznym miejscem.

otwarty

TRAUMA

U ofiar przestępstw można zaobserwować szeroką gamę reakcji psychologicznych. Fizyczne i finansowe konsekwencje przestępstw są znane i zauważalne. Traumatyczne doświadczenia spowodowane w  wyniku przestępstwa oraz konsekwencje tych doświadczeń są mniej znane i rozumiane, ponieważ trudno je dostrzec. Osoby cierpiące na urazy psychiczne, spowodowane przez zdarzenie kryzysowe np. przestępstwo często opisują swoją sytuację słowami: “Nic nie jest jak dawniej”. Kiedy czyjaś integralność fizyczna i psychiczna jest zaatakowana lub zagrożona, osoba może przeżyć traumatyczne wydarzenie. Osoba narażona na  nieprzewidywalne sytuacje może czuć się zdesperowana i bezradna, a to uczucie bezsilności może mieć trwały wpływ na  jej rozumienie siebie i świata. Ofiary przestępstw mogą stracić, często na  stałe zaufanie do innych. U niektórych ofiar może wystąpić silne poczucie podejrzenia w stosunku do innych osób, które ostatecznie może doprowadzić do całkowitego wyobcowania od rodziny, przyjaciół i społeczeństwa. Niektóre osoby pokrzywdzone przestępstwem cierpią na psychosomatyczne konsekwencje, tj. reakcje fizyczne na  stres. Konkretne bodźce, takie jak, np. dźwięk, który przypomina ofierze przestępstwa nie tylko wspomnienia, ale też może pobudzić reakcje fizyczne, takie jak kołatanie serca lub wzrost ciśnienia krwi. Może to prowadzić do rozwoju chorób, takich jak przewlekłe choroby kardiologiczne. Innym objawem charakterystycznym dla ofiar przestępstw jest chroniczna/przewlekła pesymistyczna wizja przyszłości. Widoczne jest to w  biernym zachowaniu, zmniejszonym poczuciem własnej wartości podczas wykonywania codziennych zadań i obowiązków.

otwarty

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście