Natrętne wspomnienia


Po doświadczeniu przestępstwa, niektóre osoby stale myślą o tym co się stało.
W większości przypadków objawy te zanikają zczasem. w niektórych sytuacjach wspomnienia o tym wydarzeniu pozostają w pamięci przez dłuższy czas, wywoływane są przez jakiś obraz, zapach albo inne wspomnienie i mogą powodować identyczne reakcje jak samo przestępstwo. Obrazy mogą być tak wyraźne i silne, że czujemy jakby przestępstwo zostało ponownie popełnione. Te nawracające wspomnienia, nazywane retrospekcjami, mogą być bardzo przygnębiające. Jeśli przestępstwo zostało zgłoszone na policję i doszło do oskarżenia i procesu podejrzanego, pomiędzy przestępstwem, a procesem mogło minąć dużo czasu. Wielu pokrzywdzonych przestępstwem znajduje się wtedy w stresie, ponieważ znów muszą przywołać wspomnienia nieprzyjemnego wydarzenia, aby powiedzieć o tym sądowi. Jeśli retrospekcje nie znikają po kilku miesiącach, ważne jest, aby szukać pomocy.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście