Strach


Wiele osób pokrzywdzonych przestępstwem odczuwa strach. Mogą oni na przykład bać się wyjść na zewnątrz, przejść obok miejsca przestępstwa albo zostawać sami w domu.
Wiele osób boi się sytuacji, które przypominają im o okolicznościach przestępstwa.
Możemy również czuć, że nasze podstawowe poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone i w związku ztym odczuwać większą podejrzliwość w stosunku do innych ludzi, co prowadzi do tego, że nie jesteśmy zdolni żyć tak jak wcześniej.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście