Złość


Czasami osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą odczuwać wielki gniew, a nawet nienawiść do sprawcy. Często prowadzi to do myśli o zemście, wydobywa znas cechy, których u siebie nie znaliśmy.
Oczywiście ważne jest, aby widzieć różnicę pomiędzy fantazją a rzeczywistością, istotne jest też, abyśmy nie obciążali się winą za te myśli. Jest to całkowicie normalna reakcja, która zazwyczaj ustępuje, kiedy stajemy się bardziej zdystansowani do tego, co przeżyliśmy.
Nierzadko pokrzywdzeni zaprzeczają albo próbują stłumić to, co się stało. w ten sposób radzą sobie zprzygnębieniem, jakie odczuwają po tym, jak stali się obiektem przestępstwa.
Rozpoczęcie przypominania sobie tego, co wcześniej „musieliśmy zapomnieć”, jest trudnym procesem i może potrwać dłuższy czas. Dlatego nie jest niczym niezwykłym, że osoby w kryzysie, zanim odzyskają równowagę, przez dłuższy czas odczuwają gniew.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście